Usluge

RAČUNOVODSTVO, TRANSFERNE CENE, POREZI

FINANSIJSKI KONSALTING, PRAVNE USLUGE

TU SMO DA POMOGNEMO

Usluge konsaltinga

Računovodstvo i knjigovodstvo

 • Osnivanje i registracija preduzeća, radne dozvole, APR
 • Knjigovodstvene usluge, izveštavanja, kontrola Vašeg poslovanja, usluge platnog prometa, usaglašenost sa aktuelnom računovodstvenom i poreskom zakonskom regulativom, obračun zarada i drugih ličnih primanja.
 • Interna kontrola i revizija.
 • Specijalzovani smo za računovodstvene usluga za mikro, mala i srednja preduzeća. U svojoj ponudi imamo usluge iz oblasti poreskog savetovanja, poreskog planiranja i izveštavanja, devizno poslovanje, savetovanje u okviru spoljnotrgovinskog poslovanja i EU fondova.
 • Klijent dobija uslugu iz oblasti računovodstva po nižoj ceni nego da zaposli osobu na istim poslovima.

Poresko savetovanje

 • Zastupamo klijente, kako naše tako i one koji to nisu, ispred Poreskih organa i u slučajevima kada je neophodno veštačenje kako u privrednim sporovima tako i u sporovima sa Poreskom upravom.
 • Trudimo se da nađemo optimalna poreska rešenja za Vas u skladu sa važećim propisima.
 • Pružamo punu podršku u oblasti izbegavanja dvostrukog oporezivanja, i međunarodnih konvecija o socijalnom osiguranju.
 • Godišnja i periodična izveštavanja, poreske prijave, PDV, planiranje i analiza, porez na imovinu, transferne cene, porez na dobit …
 • Pružamo i uslugu fizičkim licima ličnog poreskog savetnika.

Ostale usluge

Takođe u saradnji sa nasim eksternim konsultantima pružamo usluge iz oblasti:

 • Poslovnog i finansijskog savetovanja
 • Procena preduzeća
 • Pravne usluge
 • Radne dozvole
 • UPPR
 • Analiza trzišta
 • Devizno poslovanje
 • Edukacija iz oblasti finansija, računovodstva poreza i spoljnotrgoviskog poslovanja
 • In house obuke

PITAJTE NAS

Kontakt

NAŠA ADRESA

Dobropoljska 18/12, 11000 Beograd

ranchrain@yahoo.comto top button